Życiorysy

ASTER PARKER

Chciałam poświęcić życie na służbę dla Jehowy

Aster od dzieciństwa kochała prawdę. Podczas niepokojów politycznych w Etiopii jej wiara została poddana próbie, gdy trafiła do więzienia. Później usługiwała w Betel w stanie Nowy Jork, a także wychowała trzech synów.

JAY CAMPBELL

Wspięłam się wyżej, niż mogłabym sobie wyobrazić

Jay od dziecka była niepełnosprawna, biedna i nie mogła chodzić do szkoły. Pomimo wielu wyzwań nadal wiernie pełni służbę i pomogła trzem osobom przyjąć chrzest.

TAPANI VIITALA

Spełniam swoje pragnienie, żeby pomagać niesłyszącym

Tapani podróżował po Finlandii, Estonii, Łotwie i Litwie, głosząc innym niesłyszącym. Chociaż od jego chrztu minęło jakieś 60 lat, dalej gorąco pragnie to robić!

DORINA CAPARELLI

Chociaż jestem nieśmiała, miałam bardzo ciekawe życie!

Dorina była pionierką stałą i specjalną, usługiwała z mężem w obwodzie i w okręgu, a teraz jest w Betel. Wspomina blisko siedemdziesięcioletnią służbę dla Jehowy i błogosławieństwa, których w tym czasie zaznała.

ELFRIEDE URBAN

Satysfakcjonujące życie w służbie misjonarskiej

Elfriede zrealizowała swój cel z dzieciństwa i została misjonarką. Po 55 latach różnych wyzwań i zmieniających się okoliczności dalej uczy innych o Jehowie.

DORINA CAPARELLI

Chociaż jestem nieśmiała, miałam bardzo ciekawe życie!

Dorina była pionierką stałą i specjalną, usługiwała z mężem w obwodzie i w okręgu, a teraz jest w Betel. Wspomina blisko siedemdziesięcioletnią służbę dla Jehowy i błogosławieństwa, których w tym czasie zaznała.

JAY CAMPBELL

Wspięłam się wyżej, niż mogłabym sobie wyobrazić

Jay od dziecka była niepełnosprawna, biedna i nie mogła chodzić do szkoły. Pomimo wielu wyzwań nadal wiernie pełni służbę i pomogła trzem osobom przyjąć chrzest.

ASTER PARKER

Chciałam poświęcić życie na służbę dla Jehowy

Aster od dzieciństwa kochała prawdę. Podczas niepokojów politycznych w Etiopii jej wiara została poddana próbie, gdy trafiła do więzienia. Później usługiwała w Betel w stanie Nowy Jork, a także wychowała trzech synów.

ELFRIEDE URBAN

Satysfakcjonujące życie w służbie misjonarskiej

Elfriede zrealizowała swój cel z dzieciństwa i została misjonarką. Po 55 latach różnych wyzwań i zmieniających się okoliczności dalej uczy innych o Jehowie.

TAPANI VIITALA

Spełniam swoje pragnienie, żeby pomagać niesłyszącym

Tapani podróżował po Finlandii, Estonii, Łotwie i Litwie, głosząc innym niesłyszącym. Chociaż od jego chrztu minęło jakieś 60 lat, dalej gorąco pragnie to robić!

Niestety nie znaleziono terminów spełniających podane kryteria