Trigj nom Enhault

No de Enhaultslist gonen

Lot mie Moot haben

Lot mie Moot haben
AUNSECHT

(2. Kjennichs 6:16)

Raufloden:

 1. 1. Aules lat soo diesta,

  wäa weet, waut doa noch kjemt?

  Doch bie die feel ekj mie secha;

  woascht emma met mie senn’.

  Wan daut uk mol schwoa es,

  dan weet ekj oba goot:

  Du, mien Gott, woascht emma tru senn’;

  du woascht mie secha hool’n.

  (Kua)

  Jehova, lot mie Gloowen ha’n,

  om emma kloa to seen’:

  Doa sent mea met ons, aus Fiend sent,

  un ekj sie nich auleen.

  Voda, lot mie Moot ha’n,

  dan woa ekj uthool’n kjenn’.

  Jehova, lot mie Moot ha’n;

  du woascht de Fiend jewenn’.

 2. 2. Angst kaun mie tofaul brinj’,

  ekj sie een schwaka Mensch.

  Diene stoakje Haunt bewoat mie.

  Met die woa ekj jewenn’.

  Lot mie brow un stoakj senn’

  un jeff mie diene Krauft.

  Nuscht nich kaun mie eewich schoden:

  kjeen Spott, kjeen Fient, kjeen Grauf.

  (Kua)

  Jehova, lot mie Gloowen ha’n,

  om emma kloa to seen’:

  Doa sent mea met ons, aus Fiend sent,

  un ekj sie nich auleen.

  Voda, lot mie Moot ha’n,

  dan woa ekj uthool’n kjenn’.

  Jehova, lot mie Moot ha’n;

  du woascht de Fiend jewenn’.

  (Kua)

  Jehova, lot mie Gloowen ha’n,

  om emma kloa to seen’:

  Doa sent mea met ons, aus Fiend sent,

  un ekj sie nich auleen.

  Voda, lot mie Moot ha’n,

  dan woa ekj uthool’n kjenn’.

  Jehova, lot mie Moot ha’n;

  du woascht de Fiend jewenn’.

  Jehova, lot mie Moot ha’n;

  du woascht de Fiend jewenn’.