• Serka di Monrovia (Liberia): Dos Testigu ta ofresé e tratado Bida den un Trankilu Mundo Nobo

Informashon General di Liberia

  • 4.892.190 habitante
  • 7.286 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 141 kongregashon
  • 1 di kada 671 habitante ta Testigu di Yehova