Bai na kontenido

Informashon General di Israel

  • 8.952.000 habitante
  • 1.707 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 30 kongregashon
  • 1 di kada 5.244 habitante ta Testigu di Yehova