• ‘Vieja Habana,’ (Cuba): Predikando di kas pa kas

Informashon General di Cuba

  • 11.480.000 habitante
  • 95.031 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 1.503 kongregashon
  • 1 di kada 121 habitante ta Testigu di Yehova