Bai na kontenido

Informashon General di Belize

  • 375.200 habitante
  • 2.628 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 61 kongregashon
  • 1 di kada 143 habitante ta Testigu di Yehova