Informashon General di Samoa Merikano

  • 55.000 habitante
  • 180 Testigu di Yehova ku ta prediká
  • 3 kongregashon
  • 1 di kada 357 habitante ta Testigu di Yehova