सीधै सामग्रीमा जाने

“राज्यको यो सुसमाचार सारा पृथ्वीभरि प्रचार गरिनेछ।”—मत्ती २४:१४.

यहोवा साक्षी हामी​—⁠ को?

हामी जात, भाषा फरक तर उद्देश्य एक। महत्त्वपूर्ण कुरा हामी बाइबलमा लेखिएको भगवान्‌ यहोवा आदर। किनभने यहोवा सबै बनाउनुभयो। हामी येशू चेला धेरै खुसी, हामी येशू जस्तै बानी कोसिस। हामी यहोवा साक्षी किनभने हामी यहोवा र यहोवा राज्य विषय सिकाउने।

jw.org हेर्नुहोस्। अनलाइन बाइबल हेर्नुहोस्। हामी को? हाम्रो विश्वास के? थप सिक्नुहोस्।

 

बाइबल सिक्ने अनुरोध

आफ्नो समय, ठाउँ बाइबल नि:शुल्क सिक्ने

भिडियो

भगवान्‌ विश्वास बढाउन मदत भिडियो।

Congregation Meetings of Jehovah’s Witnesses

Find out where we meet and how we worship.

विशेष प्रकाशन

नयाँ राख्यो के र विशेष सामग्री हेर्नुहोस्।