सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली साङ्केतिक भाषा

अनलाइन बाइबल

अनलाइन बाइबल हेर्न वा नि:शुल्क साङ्केतिक भाषा डाउनलोड सकिन्छ। अनलाइन बाइबल पढ्न सकिन्छ, अडियो रेकर्डिङ पनि छ। पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद सही, बुझ्न सजिलो। बाइबल आधा वा पूरा १२५ भन्दा धेरै भाषा छ। साङ्केतिक भाषा पनि बाइबल भिडियो छ। बाइबल २०,००,००,००० धेरै वितरण छ।

 

माफ गर्नुहोला, तपाईंले रोज्नुभएको भाषामा हाल नयाँ संसार अनुवाद उपलब्ध छैन। कृपया अर्को भाषा रोज्नुहोस्।

यो भाषाका सामग्रीहरू निम्न पृष्ठहरूमा उपलब्ध छ: