सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली साङ्केतिक भाषा

प्रहरीधरहरा ब्यूँझनुहोस्! पत्रिका

बाइबल पत्रिका २०० भन्दा धेरै भाषा छ, साङ्केतिक भाषा पनि छ। पहिला बाइबल भविष्यवाणी लेखेअनुसार प्रहरीधरहरा पत्रिका संसार अवस्था कस्तो देखाउँछ। भगवान्‌ राज्य विषय मानिस सिकाउने र मानिस सान्त्वना, बाइबल विश्वास सिकाउने। ब्यूँझनुहोस्! पत्रिका अहिले समस्या सामना कसरी सिकाउँछ। पछि भगवान्‌ परिवर्तन राम्रो हामी विश्वास बलियो मदत।

आफू कुन भाषा पत्रिका हेर्ने, सूची खोल्ने, छान्ने।

 

माफ गर्नुहोला, यस किसिमको सामग्री हाल यो भाषामा उपलब्ध छैन।

यो भाषाका सामग्रीहरू निम्न पृष्ठहरूमा उपलब्ध छ: