सीधै सामग्रीमा जाने

सीधै दोस्रो तहको मेनुमा जाने

यहोवाका साक्षीहरू

नेपाली साङ्केतिक भाषा

बाइबल अध्ययन किन?

संसार धेरै मानिस जीवन महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचार, बाइबल अध्ययन बुझ्यो। तपाईं प्रश्न जवाफ इच्छा?

बाइबल कसरी सिकाउँछ?

यहोवा साक्षी संसार विभिन्न ठाउँ नि:शुल्क बाइबल विषय सिकाउने धेरै मान्छे चिन्छ। बाइबल अध्ययन कसरी हेर्नुस्।

राज्यभवन भित्र कस्तो कार्यक्रम हुन्छ?

तपाईं आफै राज्यभवन गएर हेर्नुस्।

बाइबल सिक्ने अनुरोध

आफ्नो समय, ठाउँ बाइबल नि:शुल्क सिक्ने

Congregation Meetings of Jehovah’s Witnesses

Find out where we meet and how we worship.