Ke dilo dife tše dingwe tšeo di kgahlišago tšeo Kabelo le Selina ba di bonago ge ba etetše Bethele? Ke eng seo o ka ratago go se bona ge o etela Bethele?