မာတိကာဆီ ကျော်သွား

"ဘီတာ သာလစီးမီးယား" –မျိုးရိုးဗီဇလိုက်သော သွေးအားနည်းရောဂါ– မပြင်းထန်သောအမျိုးအစားနှင့် လက္ခဏာမပြသော အမျိုးအစား

အထွေထွေ ခွဲစိတ်ကုသမှု ပညာ