Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

JW BROADCASTING

Audioteka (Roku)

Audioteka (Roku)

Skiltyje Audioteka rasite įvairių garso įrašų rinkinių, įskaitant muziką, spektaklius, Biblijos skaitymą vaidmenimis.

(Pastaba. Jūsų turimas nuotolinio valdymo pultelis gali šiek tiek skirtis nuo žemiau pavaizduoto Roku pultelio.)

JW Broadcasting pagrindiniame lange spauskite mygtuką Audioteka, ir pamatysite garso įrašų rinkinius. Pateikiame instrukcijas, kaip susirasti ir paleisti norimus garso įrašus.

 Kaip paleisti garso įrašą

Eilėmis išdėstyti garso įrašų rinkiniai. Virš eilės nurodytas rinkinio pavadinimas.

 • Rodyklėmis Aukštyn ir Žemyn pasirinkite kitą rinkinį.

 • Rodyklėmis Kairėn ir Dešinėn pasirinkite garso įrašą iš rinkinio.

Spustelėkite mygtuką OK, kad pasirinktumėte garso įrašą ir atsidarytų langas su garso įrašo funkcijomis.

Pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

 • Tęsti. Ši funkcija rodoma, jei pasirinktą įrašą klausėtės anksčiau, bet ne iki galo. Spustelėjus Tęsti, įrašas bus paleistas nuo tos vietos, kur sustojote.

 • Leisti arba Leisti nuo pradžių. Paleiskite garso įrašą nuo pradžių.

 • Leisti visą rinkinį. Leiskite visus rinkinio garso įrašus, pradedant tuo, kuris rodomas jūsų ekrane. Kai baigsis paskutinis rinkinio failas, įrašai nebebus grojami.

Ekrano apačioje rodoma eilė su garso įrašais iš to paties rinkinio. Spustelėkite Žemyn, kad naršytumėte po rinkinį. Spustelėkite Aukštyn, kad grįžtumėte prie garso įrašo funkcijų.

 Kaip paleisti garso įrašų rinkinį

Galite klausytis ne tik atskirų garso įrašų, bet ir jų rinkinių. Nueikite į norimą garso įrašų rinkinį ir pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

 • Leisti viską. Leiskite visus garso įrašus pradedant pirmuoju.

 • Maišyti. Leiskite visus garso įrašus atsitiktine tvarka.

Kai baigsis paskutinis rinkinio garso įrašas, įrašai nebebus leidžiami.

 Kaip valdyti garso įrašo atkūrimą

Klausydamasis garso įrašo, jo atkūrimą galite valdyti naudodamasis pulteliu.

 • Leisti / Padaryti pauzę arba OK. Sustabdykite garso įrašą. Spustelėkite mygtuką dar kartą, kad klausytumėtės toliau.

 • Pasukti į priekį. Pasukite į priekį keletą sekundžių. Norėdamas įrašą prasukti greičiau, mygtuką palaikykite. Norėdamas įrašą leisti, mygtuką atleiskite.

 • Pasukti atgal. Atsukite atgal keletą sekundžių. Norėdamas įrašą atsukti greičiau, mygtuką palaikykite. Norėdamas įrašą leisti, mygtuką atleiskite.

 • Atgal. Grįžkite į skiltį Audioteka.