Kūrėjas suformulavo nuostatus dėl santuokos daug anksčiau nei bet kokia žmonių valdžia. Pirmojoje Biblijos knygoje sakoma: „Vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos, ir jie taps vienu kūnu“ (Pradžios 2:24). Remiantis veikalu Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words, žodis „žmona“ šioje eilutėje reiškia tik moteriškos lyties asmenį. Jėzus patvirtino tą patį: santuoka turi sujungti „vyrą ir moterį“ (Mato 19:4).

Taigi įkurdamas santuoką Dievas norėjo, kad ji artimai, nenutrūkstamai susietų skirtingų lyčių asmenis. Vyras ir moteris sukurti taip, kad vienas kitą papildytų, patenkintų vienas kito emocinį bei lytinį poreikį ir galėtų susilaukti palikuonių.