Pagal Dievo valią lytiniai santykiai galimi tik tarp vyro ir moters ir tik tuomet, jei juodu yra sutuoktiniai (Pradžios 1:27, 28; Kunigų 18:22; Patarlių 5:18, 19). Biblijoje smerkiami nesantuokiniai lytiniai santykiai — tiek homoseksualiniai, tiek heteroseksualiniai (1 Korintiečiams 6:18). Turimas omenyje ne vien lytinis aktas, bet ir kitokie veiksmai, pavyzdžiui, genitalijų glamonėjimas, oralinis arba analinis seksas.

Nors Biblija netoleruoja homoseksualinės elgsenos, ji nepateisina homofobijos ir neapykantos homoseksualams. Iš tikrųjų krikščionims liepiama: „Gerbkite visus“ (1 Petro 2:17).

Ar žmogus gali būti homoseksualus iš prigimties?

Biblijoje nenagrinėjamos homoseksualumo biologinės priežastys, tačiau joje pripažįstama, kad gimstame su polinkiu pažeisti Dievo įstatymus (Romiečiams 7:21-25). Nors Biblijoje tiesiai nepasakyta, kuo paaiškinti potraukį prie tos pačios lyties, joje nedviprasmiškai nurodoma susilaikyti nuo homoseksualinių santykių.

Ką asmuo, jaučiantis potraukį tai pačiai lyčiai, turi daryti, kad Dievo akyse išliktų tyras?

Biblijoje sakoma: „Numarinkite savo kūno narius — kas žemiška: ištvirkavimą, netyrumą, geidulingumą“ (Kolosiečiams 3:5). Norint numarinti netinkamus geismus, galinčius vesti prie amoralių veiksmų, reikia išmokti valdyti savo mintis. Jei nuolat mąstysite apie tai, kas ugdo, nedorų troškimų atsikratyti bus lengviau (Filipiečiams 4:8; Jokūbo 1:14, 15). Iš pradžių kovoti gali būti labai sunku, tačiau Dievas žada padėti „ugdytis naują proto nuostatą“ (Efeziečiams 4:22-24).

Su panašiais sunkumais kovoja milijonai ir heteroseksualių žmonių, norinčių laikytis Biblijos normų. Pavyzdžiui, tvardytis ir nugalėti visokias pagundas stengiasi daug nesusituokusių asmenų, kurie teturi maža vilties sukurti šeimą, taip pat tokių, kurių sutuoktinis negali lytiškai santykiauti dėl neįgalumo. Tokie žmonės gali būti laimingi; tai įmanoma ir tiems, kurie jaučia potraukį tai pačiai lyčiai, — jei tik nuoširdžiai trokšta įtikti Dievui (Pakartoto Įstatymo 30:19).