Rodyti straipsnį

Ar dera garbinti atvaizdus?

Ar dera garbinti atvaizdus?

Ne, nedera. Aiškinant Izraelio tautai Dievo duotus įstatymus enciklopedijoje New Catholic Encyclopedia pažymima: „Iš įvairių Biblijoje aprašytų įvykių akivaizdu, kad tikrieji Dievo garbintojai atvaizdų nenaudojo.“ Atkreipkite dėmesį į keletą Biblijos eilučių:

  • „Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia, žemėje, ir vandenyse po žeme. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš, Viešpats, tavo Dievas, esu pavydulingas [„reikalaujantis ypatingo atsidavimo ir ištikimybės“, išnaša] Dievas“ (Išėjimo 20:4, 5). Kadangi Dievas iš mūsų tikisi „ypatingo atsidavimo ir ištikimybės“, jam būtų nepriimtina, jeigu garbintume paveikslus, ikonas, statulas, simbolius ar kitokius atvaizdus.

  • „Savo garbės neperleisiu kitam, nei savo šlovės stabams“ (Izaijo 42:8). Dievui nepatinka, kai jis yra garbinamas naudojant atvaizdus. Kai sykį izraelitai garbino jį naudodami veršio statulą, Dievas pasakė, kad taip darydami jie „nedorai pasielgė“ (Išėjimo 32:7-9).

  • „Neturėtume manyti, kad Dieviškoji Esybė panaši į auksą, sidabrą, akmenį, kokį nors žmogaus meno ir išmonės kūrinį“ (Apaštalų darbų 17:29). Priešingai nei pagonys, kurie garbina „žmogaus meno ir išmonės kūrinį“, krikščionys laikosi Biblijos paraginimo gyventi „tikėjimu, o ne regėjimu“ (2 Korintiečiams 5:7).

  • „Sergėkitės stabų“ (1 Jono 5:21). Biblijoje užrašyti įsakymai — tiek duoti Izraelio tautai, tiek krikščionims — aiškiai paneigia mitą, jog Dievui priimtina, kai garbindami jį žmonės naudoja atvaizdus.