Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Kodėl garbindami Dievą Jehovos liudytojai nenaudoja kryžiaus?

Kodėl garbindami Dievą Jehovos liudytojai nenaudoja kryžiaus?

Daugelio žmonių nuomone, kryžius yra pagrindinis krikščionybės simbolis. Nors mes esame krikščionys, garbindami Dievą kryžiaus nenaudojame. Kodėl?

Viena, iš Biblijos aišku, kad Jėzus mirė prikaltas ne prie kryžiaus, o prie paprasto stulpo. Be to, Biblijoje krikščionims liepiama: „Bėkite nuo stabmeldystės“. Tai reiškia ir nenaudoti kryžiaus garbinant Dievą (1 Korintiečiams 10:14; 1 Jono 5:21).

Įsidėmėtini Jėzaus žodžiai: „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, — jei vieni kitus mylėsite“ (Jono 13:34, 35). Taip Jėzus pabrėžė, kad pasiaukojama meilė, o ne kryžiaus ar kokio kito atvaizdo naudojimas bus skiriamasis tikrųjų jo sekėjų bruožas.