Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar Jėzus mirė ant kryžiaus?

Ar Jėzus mirė ant kryžiaus?

Kryžių daugelis laiko žinomiausiu krikščionybės simboliu. Biblijoje Jėzaus Kristaus nužudymo priemonė detaliai neaprašyta, todėl tiksliai nežinome, kaip ji atrodė. Vis dėlto Biblija duoda pagrindą tvirtai teigti, kad Jėzus mirė ne ant kryžiaus, o ant stulpo.

Daiktas, ant kurio Jėzui buvo įvykdyta mirties bausmė, Biblijoje įvardijamas graikišku žodžiu staurós (Mato 27:40; Jono 19:17). Nors dažnai šis žodis verčiamas „kryžius“, daugelis biblistų mano, kad pagrindinė jo reikšmė iš tikrųjų yra „stačias kuolas arba stulpas“. * Kaip teigiama viename žinyne, staurós „niekada nereiškia dviejų rąstų, sujungtų kokiu nors kampu“ (A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament).

Biblijoje taip pat vartojamas žodžio staurós sinonimas xýlon (Apaštalų darbų 5:30; 1 Petro 2:24). Šis graikiškas žodis reiškia „pagalys, stulpas, medis“. * Todėl Biblijos vertimo The Companion Bible priede paaiškinta: „Graikiškajame N[aujojo] T[testamento] tekste nėra nė užuominos apie du sukryžiuotus rąstus.“

Ar Dievui priimtinas garbinimas naudojant kryžių?

Crux simplex — taip lotyniškai buvo vadinamas stulpas, ant kurio bausdavo nusikaltėlius.

Nesvarbu, ant kokio daikto mirė Jėzus, iš toliau pateiktų faktų ir Biblijos eilučių suprantame, kad garbinant Dievą naudoti kryžių nedera.

  1. Dievui nepriimtinas garbinimas naudojant atvaizdus ar simbolius, įskaitant kryžių. Dievas izraelitams draudė garbinant jį naudoti „bet kokios išvaizdos stabą“; krikščionims taip pat pasakyta: „Bėkite nuo stabmeldystės“ (Pakartoto Įstatymo 4:15-19; 1 Korintiečiams 10:14).

  2. Pirmojo amžiaus krikščionys kryžiaus nenaudojo. * Apaštalai savo mokymais ir elgesiu paliko pavyzdį, kuriuo turėtų sekti visi krikščionys (2 Tesalonikiečiams 2:15).

  3. Kryžiaus naudojimas religinėse apeigose atėjęs iš pagonybės. * Po Jėzaus mirties praėjus keliems šimtmečiams, kai bažnyčios jau buvo nutolusios nuo kai kurių jo mokymų, naujiems bažnyčios nariams „buvo leidžiama pasilikti daugelį pagoniškų ženklų ir simbolių“, įskaitant kryžių (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words). Tačiau Biblija taikymosi prie pagoniškų papročių siekiant pritraukti naujų narių nepateisina (2 Korintiečiams 6:17).

^ pstr. 3 New Bible Dictionary, Trečiasis leidimas, redagavo D. R. W. Wood, p. 245; Theological Dictionary of the New Testament, t. 7, p. 572; The International Standard Bible Encyclopedia, pataisytas leidimas, t. 7, p. 825; The Imperial Bible-Dictionary, t. 2, p. 84.

^ pstr. 4 The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, p. 1165; A Greek-English Lexicon, Liddell and Scott, 9-asis leidimas, p. 1191—1192; Theological Dictionary of the New Testament, t. 5, p. 37.

^ pstr. 8 Encyclopædia Britannica, 2003, vokabula „cross“; The Cross—Its History and Symbolism, p. 40; The Companion Bible, Oxford University Press, priedas Nr. 162, p. 186.

^ pstr. 9 The Encyclopedia of Religion, t. 4, p. 165; The Encyclopedia Americana, t. 8, p. 246; Symbols Around Us, p. 205—207.