Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Vokietijoje Biblijos žinia pasiekė romus

Vokietijoje Biblijos žinia pasiekė romus

Vokietijoje gyvena keliasdešimt tūkstančių romų tautybės žmonių. * Neseniai Jehovos liudytojai išleido Biblija pagrįstų lankstinukų, brošiūrų ir vaizdo siužetų jų gimtąja kalba – romų. *

2016-ųjų rugsėjo ir spalio mėnesiais Jehovos liudytojai surengė specialią kampaniją, kad Biblijos žinia pasidalintų su romų kalba šnekančiais žmonėmis, kurie gyvena įvairiuose Vokietijos miestuose, pavyzdžiui, Berlyne, Breisgau Freiburge, Brėmerhafene, Hamburge, Heidelberge. Be to, romų kalba buvo suorganizuotos sueigos Jehovos liudytojų Karalystės salėse.

Puikūs rezultatai

Jehovos liudytojų kampanija daugeliui romų padarė didžiulį įspūdį. „Žmonės buvo nustebę, kad taip stengiamės su jais pakalbėti“, – sako kampanijoje dalyvavusi sutuoktinių pora Andrejus ir Estera. Romai buvo sujaudinti, nes Biblijos žinią galėjo girdėti ir skaityti savo gimtąja kalba. Viena jauna moteris, žiūrėdama vaizdo siužetą Kodėl verta studijuoti Biblija?, negalėjo atsistebėti ir vis kartojo: „Tai mano kalba!“

Matijasas, Jehovos liudytojas, dalyvavęs kampanijoje Hamburge, prisimena: „Mudu su žmona ir dar šešis liudytojus paskyrė keliauti į teritoriją, kur gyvena apie 400 romų. Visi, su kuriais kalbėjomės, norėjo gauti literatūros.“ Betina, irgi dalyvavusi kampanijoje Hamburge, sako: „Kai kurie, pamatę Jehovos liudytojų leidinius romų kalba, negalėjo sulaikyti ašarų.“ Nemažai kas, vos tik gavęs leidinį, ėmė garsiai jį skaityti. Ne vienas paprašė leidinių savo draugams.

Daug romų priėmė kvietimą atvykti į Jehovos liudytojų sueigą. Hamburge atėjo 94 romai, daugelis iš jų sueigoje dalyvavo pirmą kartą. Reilingeno mieste, esančiame netoli Heidelbergo, į sueigą atėjo 123 asmenys. Po sueigos penki romai paprašė Biblijos studijų.

Kampanijos metu Jehovos liudytojai išplatino beveik 3000 lankstinukų ir brošiūrų. Biblinėmis temomis jiems pavyko padiskutuoti su daugiau kaip 360 romų, 19 pradėjo studijuoti Bibliją. Ne vienas jų džiaugėsi: „Kaip gera, kad Dievas nori mus pasiekti.“

^ pstr. 2 Šiame straipsnyje kalbama apie Vokietijoje gyvenančias dvi romų etnines grupes: sinti ir romus. Sinti etninė grupė gyvena Vakarų ir Vidurio Europoje, o romų etninė grupė – Rytų ir Pietryčių Europoje.

^ pstr. 2 Enciklopedijoje Encyclopædia Britannica Online rašoma, kad romų kalba turi daugiau kaip 60 labai skirtingų dialektų. Paprastumo dėlei šiame straipsnyje romų kalba vadinama kalba, kuria šneka Vokietijoje gyvenantys romai.