Rodyti straipsnį

Kaip Jehovos liudytojų veikla finansuojama?

Kaip Jehovos liudytojų veikla finansuojama?

 Mūsų veikla daugiausia remiama pačių Jehovos liudytojų savanoriškomis aukomis. * Vietose, kuriose renkamės, kiekvienas norintis piniginę auką gali įmesti į aukų dėžutę. Kiti paaukojimo būdai nurodyti mūsų interneto svetainės skiltyje Paaukoti. Asmuo turi galimybę aukoti pasaulinei veiklai, vietinės bendruomenės poreikiams arba ir tam, ir tam.

 Jehovos liudytojai nemoka dešimtinės, iš jų nereikalaujama aukoti kokios nors konkrečios savo pajamų dalies (2 Korintiečiams 9:7). Mūsų sueigose nėra jokių rinkliavų, įėjimas laisvas. Už krikšto, laidotuvių, vestuvių ir kitas ceremonijas religiniai tarnai atlygio negauna. Mes neorganizuojame mugių, loterijų, paramos vakarienių ar panašių renginių tam, kad surinktume lėšų savo veiklai; pinigų neprašinėjame. Taip pat į savo interneto svetaines ir leidinius nededame reklamų, kurios duotų pelną. Kas nusprendžia paaukoti, daro tai anonimiškai (Mato 6:2–4).

 Kiekvienoje Jehovos liudytojų bendruomenėje kas mėnesį per sueigas yra pateikiama finansinė ataskaita. Siekiant užtikrinti tinkamą suaukotų lėšų panaudojimą, bendruomenės sąskaityba yra reguliariai tikrinama (2 Korintiečiams 8:20, 21).

Kaip galima paaukoti?

  •   Aukų dėžutės. Piniginę auką galima įmesti į aukų dėžutes, esančias susirinkimų, suvažiavimų salėse ar kitose mūsų susibūrimų vietose.

  •   Aukos internetu. Daugelyje šalių galima paaukoti per mūsų interneto svetainę puslapyje „Paaukoti pasaulinei Jehovos liudytojų veiklai“. Lėšas galima pervesti naudojantis kredito ir debeto kortelėmis, banko pavedimu ar kitais elektroniniais būdais. * Kai kurie Jehovos liudytojai nusprendžia kiekvieną mėnesį paaukoti konkrečią pinigų sumą ir pasinaudoja periodinio aukojimo funkcija (1 Korintiečiams 16:2).

  •   Kiti paramos būdai. Jehovos liudytojų organizacijai taip pat galima dovanoti nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius, paskirti ją gyvybės draudos gavėja, banko sąskaitos ar turto paveldėtoja. Norint suteikti tokią ir panašią paramą neretai reikalinga teisininkų konsultacija. Jei norėtumėte paaukoti minėtais būdais, pirmiau prašome susisiekti su Jehovos liudytojų religinės bendrijos biuru.

 Daugiau informacijos apie tai, kaip galima paaukoti, rasite mūsų interneto svetainės puslapyje „Paaukoti pasaulinei Jehovos liudytojų veiklai“.

^ pstr. 1 Mūsų organizacijos veiklą mielai remia ne tik Jehovos liudytojai.

^ pstr. 5 Daugiau informacijos rasite vaizdo siužete Kaip paaukoti internetu.