Mato 6:1–34

 • KALNO PAMOKSLAS (1–34)

  • Teisumo darbai – ne dėl akių (1–4)

  • Kaip melstis (5–15)

  • Pasninkas (16–18)

  • Turtai žemėje ir danguje (19–24)

  • Liautis nerimavus (25–34)

   • Pirmiausia ieškoti Karalystės (33)

6  Žiūrėkite, teisumo darbus darykite ne dėl akių – ne tam, kad būtumėte žmonių matomi,+ antraip negausite atlygio iš savo Tėvo, kuris yra danguje.  Taigi, jei ką šelpi, apie tai netrimituok. Taip sinagogose ir gatvėse daro veidmainiai, norėdami, kad žmonės juos liaupsintų. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė savo atlygį.  Kai šelpi, tegu tavo kairė nežino, ką daro dešinė.  Telieka tavo šelpimas slaptumoje. Tada tavo Tėvas, stebintis slaptumoje, tau atlygins.+  Ir kai meldžiatės, nesielkite kaip veidmainiai+ – tokie mėgsta melstis stovėdami sinagogose ir didžiųjų gatvių sankirtose, kad būtų žmonių matomi.+ Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė savo atlygį.  Kai nori pasimelsti, eik į savo kambarį, užsidaryk duris ir melskis savo Tėvui, esančiam slaptumoje.+ Tada tavo Tėvas, stebintis slaptumoje, tau atlygins.  Melsdamiesi nekalbėkite to paties per tą patį. Taip daro kitų tautų žmonės, manydami būsią išklausyti dėl žodžių gausumo.  Nebūkite kaip jie, juk jūsų Tėvas dar jums nepaprašius žino, ko jums reikia.+  Taigi melskitės taip:+ ‘Tėve mūsų, kuris esi danguje, tebūna šventu laikomas* tavo vardas.+ 10  Teateina tavo Karalystė.+ Tebūna tavo valia+ – kaip danguje, taip ir žemėje.+ 11  Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien+ 12  ir atleisk mums mūsų kaltes*, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams*.+ 13  Ir nevesk mūsų į pagundą,+ bet gelbėk nuo piktojo.’+ 14  Jeigu jūs atleisite žmonėms jų prasikaltimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums.+ 15  O jeigu neatleisite žmonėms jų prasikaltimų, ir jūsų Tėvas neatleis jūsų prasikaltimų.+ 16  Kai pasninkaujate,+ nenutaisykite liūdnos minos, kaip kad daro veidmainiai. Jie vaikšto sielvartingais veidais, kad žmonės matytų, kaip jie pasninkauja.+ Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė savo atlygį. 17  Kai pasninkauji, išsitepk galvą aliejumi ir nusiprausk veidą – 18  tada ne dėl žmonių pasninkausi, o dėl Tėvo, kuris yra slaptumoje, ir tavo Tėvas, stebintis slaptumoje, tau atlygins. 19  Nesikraukite turtų žemėje,+ kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys laužiasi ir vagia. 20  Verčiau kraukitės turtus danguje,+ kur nei kandys, nei rūdys ėda,+ kur vagys nesilaužia ir nevagia. 21  Kur tavo turtas, ten bus ir tavo širdis. 22  Kūno žiburys yra akis.+ Jeigu tavo akies žvilgsnis sutelktas*, visas tavo kūnas bus šviesus. 23  Bet jeigu tavo akis pavydžiai žvalgosi į šalis*,+ visas tavo kūnas bus tamsus. Tad jeigu tavyje esanti šviesa iš tikro yra tamsa, tai kokia toji tamsa didelė! 24  Niekas negali vergauti dviem šeimininkams: vieno jis nekęs ir jį niekins, o kitą mylės ir bus prie jo prisirišęs.+ Negalite vergauti kartu ir Dievui, ir turtams.+ 25  Todėl sakau jums: liaukitės nerimavę+ dėl savo gyvybės* – dėl to, ką valgysite ar gersite, taip pat dėl savo kūno – ką vilkėsite.+ Argi gyvybė* nėra svarbiau už maistą ir kūnas – už drabužį?+ 26  Įsižiūrėkite į dangaus paukščius.+ Jie nei sėja, nei pjauna, nei į svirnus neša, – jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne vertingesni už juos? 27  Kas iš jūsų nerimaudamas gali bent viena uolektimi pailginti savo gyvenimą?+ 28  Ir kamgi jaudinatės dėl drabužio? Pasimokykite iš to, kaip auga lauko lelijos. Nei jos pluša, nei verpia, 29  bet, sakau jums, net Saliamonas+ visoje savo šlovėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. 30  Tad jeigu Dievas taip aprengia laukų augalą, kuris šiandien gyvuoja, o rytoj metamas į krosnį, negi neaprengs jūsų, mažatikiai? 31  Todėl nesirūpinkite+ ir nesakykite: ‘Ką valgysime?’ ar: ‘Ką gersime?’, ar: ‘Kuo apsivilksime?’+ 32  Tų dalykų vaikosi tautos. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad jums viso to reikia. 33  Taigi pirmiausia ieškokite Karalystės ir Dievo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.+ 34  Nesirūpinkite dėl rytojaus,+ nes rytdiena turės savų rūpesčių. Kiekvienai dienai gana savo bėdų.

Išnašos

Pažod. „pašventintas“.
Pažod. „skolas“.
Pažod. „skolininkams“.
Arba „akis aiški“. Pažod. „akis paprasta“.
Pažod. „akis pikta“, „akis nedora“.
Arba „siela“. Žr. žodynėlį.
Arba „sielos“. Žr. žodynėlį.