Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Jehovos liudytojai

lietuvių

Ar Jehovos liudytojai moka dešimtinę?

Ar Jehovos liudytojai moka dešimtinę?

Ne, Jehovos liudytojai dešimtinės nemoka. Mūsų veikla finansuojama anonimiškai, savanoriškomis aukomis. Kas yra dešimtinė ir kodėl mes jos nemokame?

Reikalavimas atiduoti dešimtinę, arba dešimtąją savo derliaus ir prieauglio dalį, buvo Įstatyme, duotame senovės Izraelio tautai. Tačiau Biblijoje aiškiai pasakyta, kad Įstatymas, įskaitant „įsakymą imti iš tautiečių, iš savo brolių, dešimtinę“, krikščionims negalioja (Hebrajams 7:5, 18; Kolosiečiams 2:13, 14).

Jehovos liudytojai, sekdami pirmųjų krikščionių pavyzdžiu, dešimtinės nemoka ir neatnašauja aukų, tačiau savo organizacijos veiklą remia dviem būdais: patys tarnauja be atlygio ir savanoriškai aukoja lėšas.

Taip paisome krikščionims duoto paraginimo: „Kiekvienas tedaro, kaip yra širdyje nusprendęs, ne gailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją“ (2 Korintiečiams 9:7).