Lupani ira muwone myasee

Mboni dha Yohova

Sakulani iwongelo Ilolo

“Milanyu yaphama ya Umwene inodha laleiwa va ilambo yothene ya vathi wewo uli atu.”—Mateu 24:14.

Mboni dha Yohova—Nili ani?

Nili athu a viwongelo na makhalelo o-iyana-iyana, mbwenye nili ovwelana na ifunelo imbo-ive. Titho ninoriiedha Yohova, Nlungu wa Bibilyani, na masasanya wa vyongo vyothene. Nitokaana thindhi losazi-a Yesu Kristu, titho ninodhiveliwa itaniwa Makristau. Muthu uli othene wa iyo unosakula hora ira akami-e enango funjedha BibiIya na vya Umwene wa Nlungu. Mwasa oira ninoonga vya Yohova Nlungu na vya Umwene waye, iyo ninoitaniwa Mboni dha Yohova.

Indiedhani basa webisaite i-u. Muwelenge Bibilya va interneti. Muidhuwe vya iyo na vinaroromela iyo.

 

Vepani funjedha Bibilya mo-opagali

Muvepe funjedha Bibilya mo-opagali mu iwongelo inyu, mwa hora na limburo n’nofuna nyo.

Mavidiyo a makristau

Mavidiyo a va interneti enawo ananikami-a roromela Nlungu.

Migumano ya phingo ya Mboni dha Yohova

Idhiwani vya limburo, hora na mwemo munairela iyo migumano i-u.

Mabukhu alivo

Muwone mabukhu alivo, na a-eliwilevo mwachinenee-va.

Oni-a mavidiyo a iwongelo ya mandha

Funjani Bibilya mo-indi-edha basa mavidiyo a iwongelo ya mandha.