Nili athu a viwongelo na makhalelo o-iyana-iyana, mbwenye nili ovwelana na ifunelo imbo-ive. Titho ninoriiedha Yohova, Nlungu wa Bibilyani, na masasanya wa vyongo vyothene. Nitokaana thindhi losazi-a Yesu Kristu, titho ninodhiveliwa itaniwa Makristau. Muthu uli othene wa iyo unosakula hora ira akami-e enango funjedha BibiIya na vya Umwene wa Nlungu. Mwasa oira ninoonga vya Yohova Nlungu na vya Umwene waye, iyo ninoitaniwa Mboni dha Yohova.

Indiedhani basa webisaite i-u. Muwelenge Bibilya va interneti. Muidhuwe vya iyo na vinaroromela iyo.