Lupani ira muwone myasee

Lupani ira muwone menu wanambili

Mboni dha Yohova

Ilolo

Migumano ya va yawa ya Mboni dha Yohova

Vyawa vyothene, Mboni dha Yohova dhinokaechana migumano milukulu ya malambo mararu.Myasa na mavidiyo mba mafarameto ananifungi-a vyongo vya Bibliyani. Vyofukiwa na visazo vinothonyi-edha mwemo muna-indi-edhele iyo basa makundo malukhulu a Bibliyani va ingumi-iu. Munowacheliwa na mandha meli ira mudhawonele. Kamudhamu-vephiwe kobiri vo-volowa, titho kavanadha wendi-iwa parato ya vyovelela.

 

Fwanyani limburo la gumano va dhuzi na wewo unakhala nyo