Lupani ira muwone myasee

Mboni dha Yohova

Sakulani iwongelo Ilolo

Migumano ya phingo ya Mboni dha Yohova

Idhiwani vya migumano i-u. Fwanyani limburo la migumano dhuzi na wewo unakhala nyo.

Fwanyani limburo la gumano va dhuzi na wewo unakhala nyo

Migumano i-u inaireecha avi?

Iyo Mboni dha Yohova ninoira migumano fendo mbili va sumana. (Aebere 10:24, 25) Mutu uli wothene unoitaniwa dhafiya va migumano yenna. Va migumanonivo ninofunjedhavo vyevyo vinaonga Bibilya na mwemo munavi-indi-edhele iyo basa va ingumi i-u.

Ikhundu ilukulu ya migumanwila, alimbo vuruwana anovepiwa ira tawakulenga, mofwanafwana na mwemo vinaireecha m’maxikolani. Migumanwiyo inoroma na nyumbo na lobelo, titho inomala na nyumbo na lobelo.

Nyo munoodha fiya va migumano i-u masiki mungalive ira khamuli Mboni ya Yohova. Ninouwitanani ira mudafiye va migumano i-u. Kamudhamu-vephiwe kobiri vo-volowa, titho kavanadha wendi-iwa parato ya vyovelela.