Amuye ku shebo

Amuye ku shebo shimwi shiliimo

Bakamboni Bakwe Yehova

Cilenje

Inyimbo nshotusebensesha pa Kulambila

Amukopolole nyimbo shibotu nshotusebensesha pa kulumbaisha a kulambila Yehova Lesa. Shicitebo maswi a shicitebo shilimba.

 

Cabica. Pacecino ciindi taapuwo shebo pa lubasu ulu lwa Intaneti mu mu mushobo uyu.

Shebo moshili mu mushobo uyu pa mapeji aya: