Tala mambu

Nsiku mia Nsadilu

Nsiku mia Nsadilu

Lutumu lwa Asoneki

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. All rights reserved.

E nzila yayi ya internete yakubikwa yo lungwa-lungwa kwa Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Avo ke vasonekeno tuku diankaka ko, ozevo, e nsangu zawonso ye mambu mankaka mena mu site yayi ma umbangu wa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Sinsu Isadilwanga kwa Mfumu za Programa

Adobe ye sinsu kiandi, Acrobat ye sinsu kiandi i nkumbu za programa zisadilwanga kwa Adobe Systems Incorporated. iTunes ye iPod i nkumbu za programa zisadilwanga kwa Apple Inc. E sinsu ya programa zizayakene ye yankaka mpe vena ye mfumu bavuidi yo.

Nsiku ye Nswa Wasadila site

E site yayi isadilwanga mun’owu wa nsiku miami. Wau osadilanga e site yayi, disongele vo otondele lemvokela mawonso mayikilu ovava. Avo kuyangalele ko nsiku ye nswa wa site yayi, kusadila yo ko.

Aweyi olenda sadila site yayi? Olenda tala mambu, bandula yo nieteka mafoto, fwaniswa, nkunga, nkanda ye video zina mu site yayi. Kansi muna wete dia ngeye kibeni kaka, ke mifwete tekwa ko. Otondele lemvokela nkanikinu mina ova yanda yovo mu tini kiakaka kia nsiku ye nswa wasadila site yayi. Muna kuma kiaki, ongeye kufwete:

  • Katula mambu mu site yayi ko yo sia mo mu site yankaka;

  • Mwanganesa mambu ma site yayi ko muna sadila programa zankaka;

  • Mwanganesa, vangulula, bundula yovo sadila programa za site yayi mu kuma kia nzimbu (kuna nkutu kuvava nluta ko). Kufwete kaya ko programa yovo sadilwa ina mu site yayi, nze links dinâmicos yovo estáticos;

  • Kota mu site yayi ko y’ekani dia vanga yo kaya código-fonte, sadilwa yovo umbangu wa katula mambu mu site yayi. (Isso inclui, mas não se limita a, captura, extração, coleta ou mineração de dados.)

  • Kusadila site yayi ye mambu mena mo mu mpila yambi ko. Muna bong’e nona, vava kakidila yovo sadila site yayi lembi landa ndekwa zatoma sikidiswa.

  • Kusadila site yayi ko mu mpila ilenda fwasakana yo kitula yo se diampasi kwa wantu mu kota mo. Kusadila site yayi ko mu mpila yalembi songa, kulula nsiku miandi, yovo sadila yo salu yalembi songa, ya umpuki ye yamfwasi.

  • Kusadila site yayi ko muna zayisila salu yovo lekwa itekwanga.

Kulula Nsiku mia Nsadilu

Lembi fwasa nswa miankaka miavewa kwa Watchtower, ovo okulwidi nsiku miawonso miyikilu ovava, Watchtower olenda baka konso nzengo kazolele. Nze kukatula nswa yovo kukakidila mu fikola walembi kota mu site yayi, kukakidila walembi ziuka diaka site yayi muna komputadores za sonama lutangu lwaku lwa IP, mokena ye kompani dikuvananga internet kimana diakanga nzila ina okotelanga mu sadila site yayi yovo kufunda kuna mbazi a nkanu.

Nsobani

Ntangwa ke ntangwa e Watchtower olenda fimpulula Nsiku mia Nsadilu a site yayi. Konso Nsiku mia Nsadilu misobwa miyantika sadilwa tuka muna kolo mivaika mu site yayi. Ntangwa zawonso kotanga mu lukaya lwalu kimana watoma zaya nsiku miampa mia site yayi.

Nsiku ye Mbazi a Nkanu

Kana una vo e nsiku miaswaswana muna konso nsi, e Nsiku mia site yayi miasikidisilwa mun’owu wa nsiku mia luyalu lwa Nova York, EUA. Konso diambu diamfundu ditadidi site yayi difwete natwa ku mbazi a nkanu ya luyalu lwa Nova York, EUA.

Mpambula ya Nsiku

Avo mbazi a nkanu ibakidi nzengo vo, miaka nsiku mia site yayi miafwa, miaviokela e ntangwa, mialembi songa yovo ke milendi sadilwa ko, e mika nsiku miakinu o mfunu. Avo Watchtower olembele sia sungididi kia lunganesa umosi muna nsiku mia site yayi, ediadi ke disongele ko vo o muntu osadilanga site yayi kafwete lemvokela diaka nsiku wauna ko. Ediadi ke disongele ko mpe vo Watchtower kena diaka ye nswa ko wa lomba vo wantu balemvokela wo.

Kangu

E nsiku miami i kangu okangidi ye Watchtower muna sadila site yayi. E nsiku miankulu mia site yayi ke mina diaka mfunu ko.