Što je prava ljubav?

Nerealna ljubav o kojoj govore knjige i filmovi zna biti puna boli. Prava ljubav, koja se temelji na biblijskim načelima, odolijeva svim nedaćama.

Što je prava ljubav? | Uvod

U filmu su istaknuta korisna načela, no mladi koji žele sklopiti brak trebaju imati na umu da nemaju sve kulture iste običaje kad je riječ o hodanju.

Što je prava ljubav?

Biblijska načela pomažu kršćanima da pronađu dobrog bračnog partnera te da u braku pokazuju pravu ljubav.