Ged a tha sinn bhon a h-uile ceàrn dhan t-saoghal le ceudan de chànain agus iomadh dòigh-beatha eadar-dhealaichte, tha rùintean cumanta gar cumail aonaichte. Os cionn a h-uile dad eile, tha sinn airson Dia a’ Bhìobaill, Iehòbha, an Cruithear a h-uile nì, onarachadh. Tha sinn a’ dèanamh ar dìcheall Iosa Crìost a’ leantainn, agus moiteil anns ar n-ainm Crìostaidhean. Daonnan, bidh sinn gu lèir a’ cuideachadh daoine barrachd faighinn a-mach mun Bhìoball agus Rìoghachd Dhè. Air sgàth’s gum bi sinn a’ toirt seachad fianais le bhith bruidhinn mu dheidhinn Dia Iehòbha agus a Rìoghachd, canar Fianaisean Iehòbha rinn.

Rannsaich ar làrach. Leugh am Bìoball air loidhne. Ionnsaich barrachd mar deidhinn agus ar creideamh.