Skip to content

Fianaisean Iehòbha

Tagh cànan Gàidhlig

"Bidh soisgeul seo na rìoghachd air a shearmonachadh air feadh an domhain uile."—Mata 24:14.

Fianaisean Iehòbha—Cò Sinn?

Ged a tha sinn bhon a h-uile ceàrn dhan t-saoghal le ceudan de chànain agus iomadh dòigh-beatha eadar-dhealaichte, tha rùintean cumanta gar cumail aonaichte. Os cionn a h-uile dad eile, tha sinn airson Dia a’ Bhìobaill, Iehòbha, an Cruithear a h-uile nì, onarachadh. Tha sinn a’ dèanamh ar dìcheall Iosa Crìost a’ leantainn, agus moiteil anns ar n-ainm Crìostaidhean. Daonnan, bidh sinn gu lèir a’ cuideachadh daoine barrachd faighinn a-mach mun Bhìoball agus Rìoghachd Dhè. Air sgàth’s gum bi sinn a’ toirt seachad fianais le bhith bruidhinn mu dheidhinn Dia Iehòbha agus a Rìoghachd, canar Fianaisean Iehòbha rinn.

Rannsaich ar làrach. Leugh am Bìoball air loidhne. Ionnsaich barrachd mar deidhinn agus ar creideamh.

 

Iarr Cùrsa anns a’ Bhìoball an Asgaidh

Gabh cothrom air faighinn tuilleadh eòlais air a Bhìoball an asgaidh, aig àite agus àm freagarrach dhut fhèin.

Lorg Bhideoan

Faic ar leabharlann bhideo air loidhne.

Coinneamhan Co-thionail Fianaisean Iehòbha

Faigh a-mach càite a bheil sinn a’ coinneachadh agus ciamar a tha sinn a’ dèanamh adhradh.

Stuth-leughaidh a Tha air Ainmeachadh

Coimhead air stuth-leughaidh ùr a tha pòstadh agus ainmeachadh o chionn ghoirid.

Coimhead air na Bhideoan Cainnt-Sanais

Ionnsaich am Bìoball le bhideoan cainnt sanais.