Skip to content

Cuin a Bhios Rìoghachd Dhè a’ Riaghladh na Talmhainn?

Tha na tachartasan an-diugh a’ nochdadh gun ath-nuadhaich riaghladh Ìosa mar Rìgh na Rìoghachd Dhè an talamh a dh’aithgheàrr.

 

Ionnsaich Tuilleadh

Thoir sùil air bhidioan, ceòl, artaigilean agus naidheachdan ùra.

Thoir sùil air stuthan ùr

Iarr Tadhal

Bruidhinn air ceist bhon a’ Bhìoball, no ionnsaich tuilleadh mu Fhianaisean Iehòbha.

Fritheil Coinneamh

Ionnsaich mu dheidhinn ar coinneamhan. Lorg àite-coinneimh faisg ort.

Fianaisean Iehòbha—Cò Sinn?

Ged a tha sinn bhon a h-uile ceàrn dhan t-saoghal le ceudan de chànain agus iomadh dòigh-beatha eadar-dhealaichte, tha rùintean cumanta gar cumail aonaichte. Os cionn a h-uile dad eile, tha sinn airson Dia a’ Bhìobaill, Iehòbha, an Cruithear a h-uile nì, onarachadh. Tha sinn a’ dèanamh ar dìcheal Ìosa Crìost a’ leantainn, agus moiteil anns ar n-ainm Crìostaidhean. Daonnan, bidh sinn gu lèir a’ cuideachadh daoine barrachd fhaighinn a-mach mun Bhìoball agus Rìoghachd Dhè. Air sgàth’s gum bi sinn a’ toirt seachad fianais le bhith bruidhinn mu dheidhinn Dia Iehòbha agus a Rìoghachd, canar Fianaisean Iehòbha rinn.

Rannsaich ar làrach. Leugh am Bìoball air loidhne. Ionnsaich barrachd mar deidhinn agus ar creideamh.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.