Ano ki le manatu

Le Kau Fakamaoki a Seova

Select language Fakafutuna

Ko Le Musika o Le Tausi Fakakilisitiano

Toʼo mei le neti ni agisua Fakakilisitiano na puke mo fakavikiviki ki Seova Atua. E feala ke ke mau ai ni sua mo ni musika.

 

Fakamalie ake, ese maua i lau masau.

E mafai lona lau i lau lea i pasina lenei: