Ano ki le manatu

Le Kau Fakamaoki a Seova

Select language Fakafutuna

Tosi-Tapu i Le Neti

E mafai lau lau mo lau fakalogo le Tosi-Tapu i le neti. Ko le Tosi-Tapu Traduction du monde nouveau e tusa mo le fanaki tie faigaofie lona lau. Na ta katoa pe fakatoetoe i masau e 100 tupu. Ko Tosi-Tapu e 170 miliona kua oki i le tufa.

 

Fakamalie ake, ese maua LES SAINTES ÉCRITURES. TRADUCTION DU MONDE NOUVEAU i lau masau. Filifili se tasi masau.

E mafai lona lau i lau lea i pasina lenei: