Den 20. april 2017 afsagde Ruslands Højesteret en ugunstig dom mod Jehovas Vidner og godkendte Justitsministeriets krav om at lukke Jehovas Vidners administrative center. Jehovas Vidner vil appellere afgørelsen.

Du kan få flere oplysninger om dommen og Jehovas Vidners Styrende Råds reaktion i en videoopdateringJW Broadcasting.