Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

VIGTIGT: VED AT BRUGE VORES HJEMMESIDE OG/ELLER GIVE OS DINE PERSONOPLYSNINGER GIVER DU OS DIT ENTYDIGE SAMTYKKE TIL AT VI MÅ BEHANDLE ALLE DE OPLYSNINGER DU HAR INDGIVET, PÅ DEN MÅDE OG MED DE FORMÅL DER ER BESKREVET I DEN FØLGENDE PRIVATLIVSPOLITIK, OG I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVE OG REGULATIVER ANGÅENDE PERSONOPLYSNINGER.

 RESPEKT FOR PRIVATLIVET

Det er vigtigt for os at beskytte og respektere dit privatliv. Denne privatlivspolitik danner rammen for hvordan de personoplysninger vi får fra dig, vil blive behandlet på vores hjemmeside. Vi gemmer visse oplysninger når du går ind på vores hjemmeside, og vi forstår vigtigheden af at håndtere oplysningerne på en sikker måde og at informere dig om hvad vi bruger dem til. Du kan vælge at give os oplysninger der betragtes som personoplysninger. Når udtrykket “personoplysninger” bruges i denne privatlivspolitik, henviser det for eksempel til dit navn, telefonnummer, din e-mailadresse, adresse eller andre oplysninger der kan bruges til at identificere dig. Det er ikke nødvendigt at angive nogen personoplysninger for at bruge den offentlige del af hjemmesiden. Udtrykket “hjemmesiden” indbefatter denne hjemmeside og tilknyttede hjemmesider som apps.jw.org, tv.jw.org, stream.jw.org og wol.jw.org.

 INFORMATION OM DEN DATAANSVARLIGE

Denne hjemmeside ejes af Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”), et nonprofit selskab med base i New York der støtter Jehovas Vidners aktiviteter og bibelundervisningsarbejde. Hvis du frivilligt vælger at åbne en konto, give et bidrag, anmode om et gratis bibelkursus eller på anden måde gøre noget der kræver at du giver os dine personoplysninger, samtykker du til denne politik, til at dine oplysninger bliver gemt på servere i USA, og til at Watchtower og de organisationer og selskaber der støtter Jehovas Vidners arbejde i forskellige lande, må indsamle, behandle, overføre og gemme dine personoplysninger alt efter hvad der er nødvendigt for at efterkomme din forespørgsel. Den religiøse organisation virker globalt gennem en række lokale selskaber. I forbindelse med databeskyttelse kan der være tale om Jehovas Vidners lokale menigheder, afdelingskontorer og andre lignende organisationer.

Hvem der er den dataansvarlige for dine personoplysninger, afhænger af hvilken type aktivitet på hjemmesiden der er tale om. Hvis du for eksempel giver et bidrag til et juridisk selskab i et bestemt land, vil det pågældende juridiske selskab (hvis identitet du vil blive oplyst om under processen) modtage dine kontaktoplysninger. Det kan også være at du anmoder om et bibelkursus. I så fald vil dine kontaktoplysninger blive givet til et af Jehovas Vidners afdelingskontorer og en lokal menighed for at kunne efterkomme din anmodning.

Hvis du har brug for hjælp, kan du finde kontaktoplysningerne på siden Data Protection Contacts, såfremt det land du bor i har relevante databeskyttelseslove.

 DATASIKKERHED OG -FORTROLIGHED

Beskyttelse af dine personoplysninger er noget vi tager meget alvorligt. Vi bruger up to date datalagring og sikkerhedsteknikker for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, upassende brug eller offentliggørelse, uautoriserede ændringer, uretmæssig destruering og utilsigtet tab. De der håndterer personoplysninger, og alle eventuelle tredjeparter der er med til at behandle dine personoplysninger, er forpligtet til at respektere fortroligheden i forbindelse med dine oplysninger. Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forbindelse med det formål de blev indsamlet, eller for at kunne overholde gældende krav om juridiske indberetninger eller krav til dokumentopbevaring.

Vi beskytter dine personlige data når de bliver overført, ved at bruge kryptering som for eksempel Transport Layer Security (TLS). Vi bruger computersystemer hvor tilgangen er begrænset, og som er placeret i bygninger der har fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger, for at bevare fortroligheden og sikkerheden af de oplysninger der bliver overført til os. Vi har meget strenge sikkerhedsregler for at forhindre uautoriseret adgang.

 MINDREÅRIGE

Hvis du ifølge loven i det land du befinder dig i, er mindreårig og du går ind på hjemmesiden, må du kun indsende dine personoplysninger via hjemmesiden med accept fra en forælder eller værge. Hvis du som forælder eller værge har givet en mindreårig lov til at indsende personoplysninger via denne hjemmeside, accepterer du denne privatlivspolitik i forbindelse med den mindreåriges brug af hjemmesiden.

 TREDJEPARTER

Nogle gange vil denne hjemmeside indeholde links til en hjemmeside der tilhører en tredjepart som udfører visse services på vores vegne (for eksempel udfyldelsen af en onlineformular). Du vil være klar over at du er på en tredjeparts hjemmeside, da den vil se anderledes ud og din browsers adresselinje vil ændres. Når vi vælger en tredjepart, og også periodisk derefter, undersøger vi deres privatlivs- og databeskyttelsespolitik for at sikre at de lever op til samme standarder vi har. Hvis du har spørgsmål til en tredjeparts datapolitik, kan du finde deres politik på deres hjemmeside.

 ÆNDRINGER I DENNE POLITIK

Vi bliver ved med at forbedre og tilføje flere funktioner til denne hjemmeside og til eksisterende tjenester. På grund af disse løbende forandringer, såvel som ændringer i lovgivningen og teknologien, vil vores måde at håndtere data på fra tid til anden ændre sig. Hvis det skulle blive nødvendigt at ændre vores privatlivspolitik, vil disse ændringer blive vist på denne side så du altid kan være bekendt med hvilke informationer vi registrerer, og hvordan vi bruger dem.

 ACTIVE SCRIPTING ELLER JAVASCRIPT

Scripting bruges til at øge hjemmesidens funktionalitet. Scripting-teknologi gør at siden hurtigere kan vise dig indhold. Siden bruger aldrig scripting til at installere software på din computer eller til at indsamle oplysninger du ikke har givet tilladelse til.

Active scripting eller JavaScript skal være slået til i browseren for at bestemte dele af hjemmesiden kan fungere rigtigt. I de fleste browsere kan man aktivere og deaktivere denne funktion på specifikke hjemmesider. Se browserens hjælpefunktion for at finde ud af hvordan man aktiverer scripting på udvalgte hjemmesider.