Gå direkte til indholdet

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

RESPEKT FOR PRIVATLIVET

 Det er vigtigt for os at beskytte og respektere dit privatliv. Denne privatlivspolitik danner rammen for hvordan de personoplysninger vi får fra dig, vil blive behandlet på vores hjemmeside og i alle apps der er udviklet af Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Vi gemmer visse oplysninger når du går ind på vores hjemmeside, og vi forstår vigtigheden af at håndtere oplysningerne på en sikker måde og at informere dig om hvad vi bruger dem til. Du kan vælge at give os oplysninger der betragtes som personoplysninger. Når udtrykket “personoplysninger” bruges i denne privatlivspolitik, henviser det for eksempel til dit navn, telefonnummer, din e-mailadresse, adresse eller andre oplysninger der kan bruges til at identificere dig. Udtrykket “hjemmesiden” indbefatter denne hjemmeside og tilknyttede hjemmesider som apps.jw.org, ba.jw.org,, stream.jw.org og wol.jw.org.

INFORMATION OM DEN DATAANSVARLIGE

 Denne hjemmeside og relaterede apps ejes af Watchtower, et nonprofitselskab med base i New York der støtter Jehovas Vidners aktiviteter og bibelundervisningsarbejde. Hvis du frivilligt vælger at åbne en konto, give et bidrag, anmode om et besøg eller på anden måde gøre noget der kræver at du giver os dine personoplysninger, samtykker du til denne politik, til at dine oplysninger bliver gemt på servere i USA, og til at Watchtower og de organisationer og selskaber der støtter Jehovas Vidners arbejde i forskellige lande, må indsamle, behandle, overføre og gemme dine personoplysninger alt efter hvad der er nødvendigt for at efterkomme din forespørgsel. Den religiøse organisation virker globalt gennem en række lokale selskaber. I forbindelse med databeskyttelse kan der være tale om Jehovas Vidners lokale menigheder, afdelingskontorer og andre lignende organisationer.

Hvem der er den dataansvarlige for dine personoplysninger, afhænger af hvilken type aktivitet på hjemmesiden der er tale om. Hvis du for eksempel giver et bidrag til et juridisk selskab i et bestemt land, vil det pågældende juridiske selskab (hvis identitet du vil blive oplyst om under processen) modtage dine kontaktoplysninger. Det kan også være at du anmoder om et besøg. I så fald vil dine kontaktoplysninger blive givet til et af Jehovas Vidners afdelingskontorer og en lokal menighed for at kunne efterkomme din anmodning.

Hvis du har brug for hjælp, kan du finde kontaktoplysningerne på siden Data Protection Contacts, såfremt det land du bor i har relevante databeskyttelseslove.

DATASIKKERHED OG -FORTROLIGHED

 Beskyttelse af dine personoplysninger er noget vi tager meget alvorligt. Vi bruger up to date datalagring og sikkerhedsteknikker for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, upassende brug eller offentliggørelse, uautoriserede ændringer, uretmæssig destruering og utilsigtet tab. De der håndterer personoplysninger, og alle eventuelle tredjeparter der er med til at behandle dine personoplysninger, er forpligtet til at respektere fortroligheden i forbindelse med dine oplysninger. Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forbindelse med det formål de blev indsamlet, eller for at kunne overholde gældende krav om juridiske indberetninger eller krav til dokumentopbevaring.

Vi beskytter dine personlige data når de bliver overført, ved at bruge kryptering som for eksempel Transport Layer Security (TLS). Vi bruger computersystemer hvor tilgangen er begrænset, og som er placeret i bygninger der har fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger, for at bevare fortroligheden og sikkerheden af de oplysninger der bliver overført til os. Vi har meget strenge sikkerhedsregler for at forhindre uautoriseret adgang.

MINDREÅRIGE

 Hvis du ifølge loven i det land du befinder dig i, er mindreårig og du går ind på hjemmesiden, må du kun indsende dine personoplysninger via hjemmesiden med accept fra en forælder eller værge. Hvis du som forælder eller værge har givet en mindreårig lov til at indsende personoplysninger via denne hjemmeside, accepterer du denne privatlivspolitik i forbindelse med den mindreåriges brug af hjemmesiden.

TREDJEPARTER

 Nogle gange kan denne hjemmeside og relaterede apps indeholde links til en tredjepart. Det kan for eksempel dreje sig om links til en hjemmeside der tilhører en tredjepart som udfører visse services på vores vegne (for eksempel udfyldelsen af en onlineformular). Du vil være klar over at du er på en tredjeparts hjemmeside, for den vil se anderledes ud, og din browsers adresselinje vil ændres. Det kan også være at du modtager e-mails eller beskeder gennem en tredjepart på grund af en anmodning du har lavet på denne hjemmeside, som for eksempel hvis du har anmodet om information vedrørende nogle aktiviteter. Når der vælges en tredjepart, og også periodisk derefter, bliver deres privatlivs- og databeskyttelsespolitik undersøgt for at sikre at de lever op til samme standarder som vi har. Men disse tredjeparter tilbyder apps og tjenester hvis programmering, servicevilkår, privatlivspolitik og anvendelsesvilkår vi ikke kan kontrollere. Af den grund er din brug af disse apps og tjenester på denne hjemmeside underlagt de gældende service- og anvendelsesvilkår for den pågældende tredjepart. Vi bliver ikke informeret om opdateringer hertil, så gennemlæs vilkårene inden du benytter tjenester fra tredjeparter. Hvis du har spørgsmål til en tredjeparts datapolitik, kan du finde deres politik på deres hjemmeside.

Din brug af Google Maps-tjenester på denne hjemmeside er underlagt den nuværende Google Privatlivspolitik. Google er en tredjepart hvis apps, programmering og Servicevilkår vi ikke kan kontrollere. Af den grund er din brug af Google Maps-tjenester på denne hjemmeside underlagt gældende Yderligere servicevilkår for Google Maps/Google Earth. Vi bliver ikke informeret om opdateringer hertil, så gennemlæs vilkårene inden du benytter Google Maps-tjenesterne. Benyt ikke Google Maps-tjenesterne hvis du ikke accepterer vilkårene.

ÆNDRINGER I DENNE POLITIK

 Vi bliver ved med at forbedre og tilføje flere funktioner til denne hjemmeside, relaterede apps og til eksisterende tjenester. På grund af disse løbende forandringer og ændringer i lovgivningen og teknologien vil vores måde at håndtere data på fra tid til anden ændre sig. Hvis det skulle blive nødvendigt at ændre vores privatlivspolitik, vil disse ændringer blive vist på denne side så du altid kan være bekendt med hvilke informationer vi registrerer, og hvordan vi bruger dem.

ACTIVE SCRIPTING ELLER JAVASCRIPT

 Scripting bruges til at øge funktionaliteten på hjemmesiden og i relaterede apps. Scripting-teknologi gør at vi hurtigere kan vise dig indhold. Hjemmesiden og relaterede apps bruger aldrig scripting til at installere software på din computer eller til at indsamle oplysninger du ikke har givet tilladelse til.

Men hensyn til hjemmesiden skal Active scripting eller JavaScript være slået til i browseren for at bestemte dele af hjemmesiden kan fungere rigtigt. I de fleste browsere kan man aktivere og deaktivere denne funktion på specifikke hjemmesider. Se browserens hjælpefunktion for at finde ud af hvordan man aktiverer scripting på udvalgte hjemmesider.