Josva 21:1-45

21  Overhovederne for levitternes slægter henvendte sig nu til præsten Eleazar+ og Josva, Nuns søn, og overhovederne for Israels stammers slægter*  i Shilo+ i Kanaan og sagde til dem: “Jehova befalede gennem Moses at vi skulle have byer at bo i med tilhørende græsmarker til vores husdyr.”+  På Jehovas befaling gav israelitterne så levitterne byer+ med tilhørende græsmarker af deres eget område.*+  Loddet faldt på kehatitternes+ familier, og de levitter der var efterkommere af præsten Aron, fik ved lodkastning* 13 byer fra Judas,+ Simeons+ og Benjamins+ stammer.  Og resten af kehatitterne fik tildelt* ti byer af familierne i Efraims+ og Dans stammer og i den ene halvdel af Manasses+ stamme.  Og gershonitterne+ fik tildelt 13 byer af familierne i Issakars, Ashers og Naftalis stammer og Manasses halve stamme i Bashan.+  Meraritternes+ familier fik 12 byer af Rubens, Gads og Zebulons+ stammer.  Israelitterne gav levitterne disse byer og deres græsmarker ved lodkastning, sådan som Jehova havde befalet gennem Moses.+  Fra Judas og Simeons stammer gav de så følgende byer, som her nævnes ved navn.+ 10  Byerne blev givet til Arons efterkommere, der tilhørte kehatitternes familier blandt levitterne, for det første lod faldt på dem. 11  De gav dem Kirjat-Arba*+ (Arba var Anaks stamfar), det vil sige Hebron,+ i Judas bjergland, og græsmarkerne rundt om den. 12  Men byens opland med tilhørende landsbyer gav de Kaleb, Jefunnes søn.+ 13  Og præsten Arons efterkommere gav de altså følgende byer: Hebron,+ der var tilflugtsby for drabsmænd,+ med græsmarker, Libna+ med græsmarker, 14  Jattir+ med græsmarker, Eshtemoa+ med græsmarker, 15  Holon+ med græsmarker, Debir+ med græsmarker, 16  Ajin+ med græsmarker, Jutta+ med græsmarker og Bet-Shemesh med græsmarker – ni byer fra disse to stammer. 17  Og fra Benjamins stamme følgende byer: Gibeon+ med græsmarker, Geba med græsmarker,+ 18  Anatot+ med græsmarker og Almon med græsmarker – fire byer. 19  I alt fik Arons efterkommere, præsterne, 13 byer med de græsmarker der hørte til.+ 20  Og resten af kehatitternes familier blandt levitterne fik ved lodkastning byer fra Efraims stamme. 21  De gav dem følgende byer: Sikem,+ der var tilflugtsby for drabsmænd,+ med græsmarker i Efraims bjergland, Gezer+ med græsmarker, 22  Kibsajim med græsmarker og Bet-Horon+ med græsmarker – fire byer. 23  Og fra Dans stamme følgende byer: Elteke med græsmarker, Gibbeton med græsmarker, 24  Ajjalon+ med græsmarker og Gat-Rimmon med græsmarker – fire byer. 25  Og fra halvdelen af Manasses stamme følgende byer: Taanak+ med græsmarker og Gat-Rimmon med græsmarker – to byer. 26  I alt fik resten af kehatitternes familier ti byer med de græsmarker der hørte til. 27  Og gershonitterne+ af levitternes familier fik fra halvdelen af Manasses stamme følgende byer: Golan+ i Bashan, der var tilflugtsby for drabsmænd, med græsmarker og Beeshtera* med græsmarker – to byer. 28  Og fra Issakars stamme+ følgende byer: Kishjon med græsmarker, Daberat+ med græsmarker, 29  Jarmut med græsmarker og En-Gannim med græsmarker – fire byer. 30  Og fra Ashers stamme+ følgende byer: Mishal med græsmarker, Abdon med græsmarker, 31  Helkat+ med græsmarker og Rehob+ med græsmarker – fire byer. 32  Og fra Naftalis stamme følgende byer: Kedesh+ i Galilæa, der var tilflugtsby+ for drabsmænd, med græsmarker, Hammot-Dor med græsmarker og Kartan med græsmarker – tre byer. 33  I alt udgjorde gershonitternes familiers byer 13 byer med de græsmarker der hørte til. 34  Og meraritternes familier,+ resten af levitterne, fik fra Zebulons stamme+ følgende byer: Jokneam+ med græsmarker, Karta med græsmarker, 35  Dimna* med græsmarker og Nahalal+ med græsmarker – fire byer. 36  Og fra Rubens stamme følgende byer: Beser+ med græsmarker, Jahas med græsmarker,+ 37  Kedemot med græsmarker og Mefaat med græsmarker – fire byer. 38  Og fra Gads stamme+ følgende byer: Ramot i Gilead,+ der var tilflugtsby for drabsmænd, med græsmarker, Mahanajim+ med græsmarker, 39  Heshbon+ med græsmarker og Jazer+ med græsmarker – i alt fire byer. 40  I alt fik meraritternes familier, resten af levitternes familier, tildelt 12 byer. 41  I alt havde levitterne 48 byer med tilhørende græsmarker i israelitternes område.+ 42  Hver af disse byer var omgivet af græsmarker – det gjaldt alle byerne. 43  Jehova gav altså Israel hele det land som han havde sværget at give deres forfædre,+ og de overtog det og slog sig ned i det.+ 44  Desuden gav Jehova dem fred og ro til alle sider, sådan som han havde sværget over for deres forfædre,+ og ikke én af alle deres fjender kunne klare sig imod dem.+ Jehova overgav alle deres fjender til dem.+ 45  Ikke ét af alle de gode løfter* som Jehova havde givet Israels hus, slog fejl; de gik alle sammen i opfyldelse.+

Fodnoter

Bogst.: “fædrenehuse”.
Eller “egen arvelod”.
Eller “fik tildelt”.
Eller “fik ved lodkastning”.
Eller “Arbas by”.
Eller “Ashtarot”.
Eller “Rimmon”.
Eller “ord”.

Studienoter

Medieindhold