Fem gode spørgsmål om livets oprindelse

Undersøg fakta – skal du tro på evolution eller skabelse?

En elevs dilemma

Elever der har lært om skabelsen, står ofte i et dilemma.

SPØRGSMÅL 1

Hvordan er livet opstået?

Svaret på dette spørgsmål kan have stor indflydelse på dit syn på livet.

SPØRGSMÅL 2

Findes der ’simpelt’ liv?

Hvis evolutionslæren er sand, bør den kunne give en troværdig forklaring på hvordan den første ’simple celle’ blev dannet ved et tilfælde.

SPØRGSMÅL 3

Hvor er instruktionerne kommet fra?

Biologer har brugt årtier på at studere menneskers gener og de detaljerede instruktioner som findes i det forbløffende dna-molekyle.

SPØRGSMÅL 4

Har alt liv en fælles stamform?

Charles Darwin and hans tilhængere havde den teori at alle arter stammede fra den samme oprindelige livsform. Kan det virkelig være rigtigt?

SPØRGSMÅL 5

Er det fornuftigt at tro på Bibelen?

Denne bog er ofte blevet omtalt eller citeret på en sådan måde at den virker ufornuftig, uvidenskabelig eller simpelt hen ukorrekt. Men er det muligt at Bibelen er blevet stillet i et forkert lys?

Kildehenvisninger

Dette er en liste der viser hvor oplysningerne i brochuren er taget fra.