Rondera aha bindi bicweka ninga shi okande ahifo aha.