Za aha birimu

Abahamya ba Yehova

Torana orurimi Orukiga

“Engiri egi ey’obukama eryagambwa omu nsi zoona.”—Matayo 24:14.

Abahamya ba Yehova, Turi Baha?

Nituruga emihanda yoona kandi nitugamba endimi zitari kushushana, kwonka turi bamwe. Ekiri kukira byona nitwenda kusingiza Yehova, Ruhanga ori kugambwa omuri Bibuli kandi Omuhangi wa byona. Nitukora n’amaani ngu tukuratize Yesu Kristo kandi nitwesimira kwetwa Abakristo. Buri omwe omuri itwe, nayegyesa abantu Bibuli kandi abamanyisa Obukama bwa Ruhanga. Ahakuba nituhamya ebya Yehova Ruhanga n’Obukama bweye, abantu boona nibamanya ku turi Abahamya ba Yehova.

Shoma byona. Shoma Bibuli ahari intaneti. Yega biingi ahari itwe kandi omanye ebi turi kwikiriza.

 

Shaba kwega Bibuli

Yegyera Bibuli ahashaha n’ahantu ahu orikwenda.

Ronda zavidiyo

Rondesa zavidiyo ziitu.

Amateraniro g’Abahamya ba Yehova

Ronda eyi bari kubuganira okuramya.

Ebiriho

Reeba ebiriho n’ebya juba.

Reba vidiyo z’abatari kuhurira

Yega Bibuli okoresize vidiyo z’ebimanyiso.