Salta al contingut

Existeix Déu?

Existeix Déu?

La Bíblia respon

 Sí, la Bíblia mostra clarament que Déu existeix. Ens anima a utilitzar les nostres «facultats mentals» i la «capacitat inteŀlectual» per cultivar fe en Déu, i no creure cegament el que afirmen algunes religions (Romans 12:1; 1 Joan 5:20, nota). Analitzem els següents raonaments basats en la Bíblia:

  •   L’existència d’un univers perfectament ordenat on hi ha vida demostra que existeix un Creador. La Bíblia diu: «De fet, tota casa té el seu constructor, però qui ho ha construït tot és Déu» (Hebreus 3:4). Tot i que l’argument és senzill, moltes persones amb estudis el troben convincent. a

  •   Els éssers humans tenim un desig innat d’entendre el significat i el propòsit de la vida, una necessitat interna que no té res a veure amb les necessitats físiques. La Bíblia parla d’aquesta idea quan diu: «Feliços els que reconeixen que necessiten Déu» (Mateu 5:3; Apocalipsi 4:11). Això inclou el desig de coneixe’l i servir-lo. Aquesta necessitat és una prova de l’existència de Déu, però també demostra que Déu és un Creador amorós que ens dona tot el que cal per satisfer aquesta necessitat (Mateu 4:4).

  •   La Bíblia conté profecies molt precises que es van complir amb tot detall segles després que s’escrivissin. L’exactitud del compliment d’aquestes profecies demostra que provenen d’una font sobrehumana (2 Pere 1:21).

  •   Els escriptors de la Bíblia van registrar alguns aspectes científics que encara no es coneixien en el seu temps. Per exemple, en el passat moltes persones pensaven que la Terra estava sobre un animal, com un elefant, un porc senglar o un bou. Però la Bíblia diu que Déu «suspèn la terra sobre el no-res» (Job 26:7, La Santa Bíblia, Trinitarian Bible Society [TBS]). De la mateixa manera, la Bíblia també és exacta quan diu que la Terra té forma de «cercle» (Isaïes 40:22, TBS). b Per a moltes persones, el més raonable és pensar que els escriptors de la Bíblia tenien aquest coneixement perquè el van rebre de Déu.

  •   La Bíblia contesta preguntes molt importants, preguntes que quan no es responen correctament poden fer que algunes persones no creguin en Déu. Per exemple: si Déu és amorós i poderós, per què hi ha tanta maldat al món? Per què moltes vegades la religió és la causa dels problemes? (Titus 1:16)

a Per exemple, l’astrònom Allan Sandage va dir sobre l’univers: «Trobo poc probable que un ordre com aquest hagi sortit d’un caos. Hi ha d’haver principis que controlin l’ordre. Penso que Déu és un misteri, però és l’única explicació que li trobo al miracle de l’existència, la resposta a per què existeixen les coses».

b La paraula original que es tradueix «cercle» a Isaïes 40:22 també significa ‘esfera’.