• Llegint un text animador de la Bíblia a l’illa de Vava’u (Tonga)

Dades generals de Tonga

  • Habitants: 104.000
  • Evangelitzadors: 211
  • Congregacions: 2
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 584