Dades generals de Montserrat

  • Habitants: 5.292
  • Evangelitzadors: 34
  • Congregacions: 1
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 156