Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Lesotho

  • Compartint el missatge de la Bíblia en la llengua sesotho meridional al poble de Setibing (Lesotho)

  • Oferint la revista La Atalaya a Bokong (Lesotho)

  • Compartint el missatge de la Bíblia en la llengua sesotho meridional al poble de Setibing (Lesotho)

  • Oferint la revista La Atalaya a Bokong (Lesotho)

Dades generals de Lesotho

  • Habitants: 2.142.000
  • Evangelitzadors: 4.312
  • Congregacions: 94
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 572