Dades generals de Dominica

  • Habitants: 72.000
  • Evangelitzadors: 442
  • Congregacions: 10
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 175