Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Dominica

Dades generals de Dominica

  • Habitants: 72.000
  • Evangelitzadors: 426
  • Congregacions: 10
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 178