Dades generals de Armènia

  • Habitants: 2.986.500
  • Evangelitzadors: 10.977
  • Congregacions: 134
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 272