Escriu o selecciona una ubicació

Els testimonis de Jehovà estem per tota la terra

Armènia

Dades generals de Armènia

  • Habitants: 2.963.243
  • Evangelitzadors: 10.652
  • Congregacions: 130
  • Proporció de testimonis de Jehovà per habitants: 1 per cada 280