Di noñ maéba ma Bibel ma nkal le di “tinak bôt bobasôna lipém,” ibabé béñge base yap. (1 Pétrô 2:17) Kiki hihéga, ikété ngim biloñ, Mbôgi Yéhôva i yé mbôgôl ni mbôgôl dikôô. Ndi to hala, di ntinde bé bakena loñ tole bapémés mambén i suhus kunde i bibase bipe, tole i sôña gwo. Di ntinde bé to ngomin le a pémés mambén ma ma nyéksa bôt bobasôna i niñ inoñnaga ni matiñ ma hémle yés. Ndi, di neebe le bibase bipe bi yé kunde kiki yak bés di gwé ngôñ le ba neebe kunde yés.—Matéô 7:12.