Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Testigos xtuny Jehová

diitza

Memorial de xcalgoity Jesús

Raruʼdo looy guidoplo toibsi né lóodo ló xilanii xcalgoity Jesús. Bibiʼ pu lagary gac memorial ni noʼ más gahx ro rabéslo.