Rabiguet

Goyee menú ni rarop lagary

Testigos xtuny Jehová

diitza

Guisetnaladxno xcalgoity Jesús

Guisetnaladxno xcalgoity Jesús

Guirá íz, testigos xtuny Jehová rasetnaladxyibu xcalgoity Jesús mod buny mandarybu gonyno (Lucas 22:19, 20). Reunión reʼ nigolú rasacni, por ngú raruʼdo looy guidoplo né lóodo. Cú sasuidylo ximod xcalgoity Jesús né ni cayonybu ló naareʼ sacnéni looy.

 

PAR GANNLO MÁS

¡DIITZ SACRÓ NI SIEED DE DIOS!

¿Xí láani ngú diitz sacró ni sieed de Dios?

Bisuidy xí ngú diitz sacró ni sieed de Dios, xigony raquiin ganno láani ni maca, né xí raquiin gonyno.