Skip to content

Kin Johova Wintis Ga

Alamb puli meim bar Baibel yu neori kelpe kanen. Nius a mo alamb ende kin namal wei yu neori kerambe pisen. Ba nim, Johova Witnis ga namal wei nepisen?

Yu pengem e pra kanjel: Johova Witnis ga nawal pilgi nim?

Free Bible Study Program

Vidio Tambimgol: Nal Ende Kenem Baibel Stadi Enamin?

Alamb million mal tambim tambim askim kerma ende laip a pam e, Baibel bekim ende ga pake kerma sim. Nim ga mim mal embe ende moral ne pisin mo?

Baibel Stadi Esim Kunum E Nawal Mine Wonim?

Mal yemyem poropor Jehova Witnes walim Baibel yubol kisi wei to alamb ngonambe kangem paim. Konganim nal mal enim mal kane.

Ni Ende Wo Nim Kanja

Baibel ki meim omukro kanjel, mo Johova Witnis ga namal wei omukro kanpol tondol.

Meetings and Events

Wal nawal mi Haus Kingdom a mine wonim?

Nim nenem mand tuwale ele kane pakle kanjel.

Kongrikesen make pundol

Make a nawal min wonom omukro kanjel. Make ende nim mein bar mand panda kur kanjel.

Jises Gom Kunum Min Wonda

Kongar ding dingne alamb millien puli wo makero, Jises gom kunum min wonom buro pilpile enjip. Kin nim wiromon wo make e nimbol nalmal wal kerma paim kanjel eri.

Mal Tambem Yemyem​—Wal Weieri Min Wom Mal

  • 239—Kantri Johova Witnis ga molo olom lotu erngom

  • 8,699,048—Johova Witnis meim

  • 5,666,996—Alamb Baibel yu duwom aei erngom

  • 19,721,672—2014 Jises gom make pambar alamb wonjip

  • 117,960—Makegar sepunom