Skip to content

Ni Ende Wo Nim Kanja

Nim Johova Wintis ga namal pilkane ere Baibel yu pende duwom erkanal nepisen mo? Embe enal nepin dal, dumam mento seim bar kangnem bol keli Witnis ende nim mein bar mand meim wo kanja.

Nim atres ngondol bar kin kane wo nim pakeronamen. Alamb mal yemyem molpum kin wusngam embe dingmal karkar ere pakeromon.

Kin Wo Nim Kanamen

Dumam seim bar nim kangnem bol kendal Johova Witnis ende wo nim kanja, e wakan ding mo tal tuwalto.

Baibel a Yu Duwom Endel

Baibel yu pengem jeljel meim duwom erkanjel, mo kisi kin wo nim aie Baibel yu duwom erngonamen.

Kunum

Ende ende kane Baibel yu duwom enambel mo kunum nal kunum, kulu nal kulu mobail—a yu duwom enambel eri.