İçeriğe geç

Videolar

Bu belgeseller sağlık çalışanları, sosyal görevliler ve hukuk personeli için hazırlanmıştır. Videolardaki bilim komiteleri ve öğretim personeli uluslararası çapta tanınmış, Yehova’nın Şahidi olmayan uzman hekimler, etik uzmanları, hukukçular ve eğitimcilerdir.

 

Kan Nakline Alternatif Yöntemler: Basit, Güvenli, Etkili

Başka birinden alınan kanla yapılan nakillerle bağlantılı maliyet, envanter, güvenlik ve yan etkilerle ilgili kaygıların artması dünya çapında kan koruma tekniklerine duyulan ilgiyi artırdı. Ödül kazanmış bu videoda tıpta ve cerrahide kan naklinden sakınılması için klinik yöntemler ele alınıyor (30 dakika).

Kan Nakline Alternatif Tedaviler: Hastanın İhtiyaçlarını ve Haklarını Gözetiyor

Bu videoda kan nakline alternatif yöntemlerin kullanımının tıbbi, etik, ekonomik ve yasal boyutları inceleniyor. Kansız tıp ve cerrahi tekniklerin hastaların ihtiyaçlarına, özerkliğine ve seçimlerine saygı duyan ve maliyeti daha düşük yöntemler olduğu açıklanıyor (28 dakika).

Profesör Doktor Massimo P. Franchi’yle Söyleşi

“Bir doktor olarak Yehova’nın Şahitlerine minnettarım. Klasik yöntemlerin dışına çıkmayan bir doktorken Şahitler sayesinde kan nakli uygulamalarını azaltmanın mümkün, hatta önemli olduğunu anladım.”

Profesör Doktor Antonio D. Pinna’yla Söyleşi

“Bence dinsel açıdan bir ayrım yapmamız doğru olmaz. Yehova’nın Şahidi olmadığı halde kansız ameliyatı tercih eden hastalar da var.”

Doktor Luca P. Weltert’le Söyleşi

“Kan nakline daha az başvurma yönünde ciddi bir eğilim var. Hem de sadece Şahit hastalar söz konusu olduğunda değil, tüm dünyada böyle. Kan nakli olmadan yapılan ameliyatların daha iyi sonuç verdiğiyle ilgili kanıtlar her geçen gün artıyor.”

Dr. Pia Di Benedetto ile Söyleşi

“İyi planlanmış bir tedavi yaklaşımı ve uygun yöntemlerle büyük ameliyatları bile kan nakli olmadan yapmak mümkün.”

Dr. Claudio Ronco ile Söyleşi

“Nadiren kan nakli yapıyoruz.”

Dr. Patrizio Mazza ile Söyleşi

“Lenfoma, akut lösemiler ve başka lösemi türleri ile Batı ülkelerinde görülme oranı giderek artan myelom gibi tümörleri kan nakli olmadan tedavi etmek kesinlikle mümkün.”

Dr. Alfredo Guglielmi ile Söyleşi

“Yehova’nın Şahitleri kan konusunda aşırı titiz davranmamıza yardım ettiler. Bunun kapsamına hastanın ameliyata iyi bir şekilde hazırlanması, dikkatli hasta seçimi, ameliyathanede kanın korunmasıyla ilgili mevcut yöntemlerin hepsinin dikkatle uygulanması giriyor.”

Beş Kanadalı Öğretim Üyesi Doktor Kansız Tedavi Alanındaki İlerlemeler Hakkında Konuşuyor

Yakın zamanda yapılan bir söyleşide beş saygın öğretim üyesi kansız tedavi uygularken edindikleri tecrübeleri paylaştılar.